Tellus

 • Artkitektur
 • Tellus är en ny hotell och konferensbyggnad om 16 våningar i Södertälje

  Läs mer

  Höjdhopparen

 • Artkitektur
 • Byggnadskonstruktion
 • Framför det nya torget reser sig ett harmoniskt kvarter med ett rytmiskt fasaduttryck och karaktäristiskt taklandskap.

  Läs mer

  Dynamiken F01-F02

  För att greppa an till historien om platsens förvandling från Industriområde där Wahlbecks mattorna tillverkades, till området med nyproduktion av bostäder har vi i vårt förslag tagit utgångspunkt och inspiration från Marianne Richters mattserie Östergyllen

  Läs mer

  Ankan Marktilldelningstävling

 • Artkitektur
 • Landskap
 • En av de bärande idéerna i förslaget är flexibilitet. Det återspeglar sig i allt ifrån byggnadernas modulsystem till föränderligheten i planlösningarna.

  Läs mer

  Labbet

 • Artkitektur
 • Kvarteret Labbet består av 106 lägenheter i Ebbepark i Linköping.

  Läs mer

  Munken 23 och 24

 • Artkitektur
 • Vi vill med gestaltningen tydligt knyta an till det industriarv och dess tegelarkitektur som är kännetecknande för Norrköpings innerstad och låta detta bli ett modernt tillskott till staden.

  Läs mer

  Lotorp Förskola

 • arkitektur
 • Landskapsarkitektur
 • Lotorp Förskolegård har utformats med fokus på naturlek och för främja barnens fysiska utveckling, upptäckarglädje samt stötta den pedagogiska verksamheten.

  Läs mer