Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Ishallarnas volym tar plats i landskapet och gör dom synliga redan på långt avstånd. Gestaltningen av fasaderna blir därför viktig och påverkar både besökande och förbipasserande, inte minst biltrafiken på riksväg 50.

Motala Ishallar

Ishallarnas volym tar plats i landskapet och gör dom synliga redan på långt avstånd. Gestaltningen av fasaderna blir därför viktig och påverkar både besökande och förbipasserande, inte minst biltrafiken på riksväg 50.

Efter en förstudie framtagen av Bygg-och projektledning hos Arqly så har affärsområde Arkitektur, Konstruktion och Bygg-och projektledning hos Arqly tagit fram handlingar på nya ishallar. Arqly har även stått för inredning, tillgänglighetssakkunnig och elprojektör.

Flera affärsområden på Arqly har tillsammans tagit fram handlingar på en byggnad med två nya ishallar i Varamon, Motala.

Program och innehåll
Byggnaden har tagit form kring en bandyplan i den större ishallen, och en ishockeyrink i den mindre, med en gemensam mellandel som inrymmer café, omklädningsrum, kontor och konferens. I mittendelen finns också yta för drift och teknik samt plats för ismaskinerna, som får lätt åtkomst till båda ishallarna. Utmed de båda planernas långsidor sträcker sig läktare med sitt- och ståplatser. Under läktare finns förrådsytor, slip- och tvättrum för verksamheterna. Bandyplanen är anpassad för elitseriespel och hockeyhallen för spel upp till division 1. Ishallarna kommer även användas av skol- och skridskoverksamhet, samt vara förberedda för konståkning och parasport.

Gestaltning
Ishallarnas volym tar plats i landskapet och gör dom synliga redan på långt avstånd. Gestaltningen av fasaderna blir därför viktig och påverkar både besökande och förbipasserande, inte minst biltrafiken på riksväg 50. Hockeydelen fungerar som en nerskalad version av bandyhallen, och innehållet i byggnaden kan avläsas redan från utsidan. Fasaden hålls enkel med ljusa parocelement som landar på en gråmålad betongsockel. Utöver hallarnas stora volymer finns de mindre entréerna som kontrasterar mot det vita med sin blåa kulör. Den blå kulören finns också runt fönster och vid huvudentrén. Det blå hjälper till att leda besökare rätt, utöver att skapa variation och liv i fasaden.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person