Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

För att greppa an till historien om platsens förvandling från Industriområde där Wahlbecks mattorna tillverkades, till området med nyproduktion av bostäder har vi i vårt förslag tagit utgångspunkt och inspiration från Marianne Richters mattserie Östergyllen.

Dynamiken F01-F02

Längst upp i den norra delen av Östra Valla reser sig kvarteret Industrin 9. För att dela upp kvarterets två husvolymer i en varierad skala utformas fasader in i olika reliefverkande ytor och kulörer.

Mellan universitet och Linköping centrum växer en ny stadsdel fram. En innerstadsmiljö med plats för en smart livsstil och hållbar tillväxt, där företag och boendemiljöer ges möjligheter att frodas och utvecklas tillsammans.

ARKITEKTONISK IDÉ
För att greppa an till historien om platsens förvandling från Industriområde där Wahlbecks mattorna tillverkades, till området med nyproduktion av bostäder har vi i vårt förslag tagit utgångspunkt och inspiration från Marianne Richters mattserie Östergyllen. Den populära mattserien Östergyllen designades av den välkända textilkonstnären Marianne Richter och tillverkades i Wahlbecks fabriker i Linköping. Mattornas mönster och kulörer har varit utgångspunkten i utformningen av kvarterets olika fasaduttryck. Mattmönstrets horisontella repetition upprepas i fasadernas relieffer i olika uttrycksätt där mattornas tre olika kulörer och mönster ligger som underlag för utformningen av bostadsområdet och sätter en ton inspirerad av platsens historia.

 

LÄGENHETER
Det bestämda målet för projektet har varit att tillskapa kvalitativa, variationsrika och tilltalande bostäder för en varierad skara. Dynamiken har en bra fördelning av lägenheter mellan 1 RoK – 4 RoK. I typplanet har samtliga lägenheter förutom 1 RoK mot lokalgata balkong eller uteplats.

Lägenheterna på bottenplan är upphöjda från gatan vilket skapar ett naturligt insynskydd.
Lägenheterna på vindsplan är utrustade med takkupor och bra placerade takfönster som ger utblickar med visuell kontakt över
området för att kunna följa årets årstider. L03 är även utrustad med en gästlägenheter för tilllresta anhöriga.

 

UTFORMNING 
För att på ett efektivt sätt dela upp kvarterets två husvolymer i en varierad skala utformas fasader in i olika reliefverkande ytor och kulörer. Sammanlagt tilldelas kvarteret tre olika fasadtyper för att
skapa variation i volymerna. Indelningen sker i huvudsak där olika utformningar av volymen ges, där gavlar och sammanhängande delar utmärks med varierad kulör eller fasadstruktur. En putsad sockel
sveper runt alla kvarterets volymer och skapar ett gemensamt element som sammanhåller kvarterets olika utformningar.
Två fönstertyper är genomgående för projektet och skapar en varierad rytm i fasaden som samspelar med takkupor, takfönster och utformning av balkonger. fönsterkarmar, entrédörrar samt balkongräcken kontrasterar fasadens kulörer i en standardkulör och ger ett harmoniskt intryck.

Sadeltak är det gemensamma uttrycket för volymerna som är utrustade med takkupor och takfönster. Takets kulörer anpassas till vilken fasadtyp de tillhör för att förstärka upplevelsen av kvarterets olika indelningar.

 

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person