Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans gör vi mycket!

Björkalund Markanvisningstävling

I tävlingsförslaget Tillsammans har vi verkat för att få fram en produkt vars syfte är att kombinera ett produktionseffektivt och klimatsmart, demonterbart stomsystem i betong med möjligheten att inarbeta tillgängliga återbrukade byggmaterial. Genom att tidigt samla hållbarhets- och energiexperter, arkitekter, byggnadsingenjörer och entreprenörer säkerställer vi att kompetens från byggnadens hela livscykel finns representerad i projektgruppen.

Innovationer i förslaget

Flera teknikområden och kompetenser har samverkat för att nå resultat som:

 • Ett byggsystem i betong som nyttjar pelarlaster för att minska betongens dimensioner och mängd och därmed utmana rådande byggnormer. I kombination med åtgärder där vi minskar mängden cement i betongrecept och genom tillverkning i fabrik når vi en klimatsmart produkt med hög kvalitet och lång livslängd.
 • Ett attraktivt boende där sociala åtgärder och boendeservice genomsyrar och möjliggör för bland annat flexibla planlösningar, lokal förvaltning, odlingsengagemang, ungdomsverksamhet, generösa lokaler och attraktiv gårdsmiljö.
 • Gestaltning av fasadelement med potential för återbrukat material så som utfackningsväggar, tak, innerväggar och plåtdetaljer.
 • En bostadsgård med ambitionen att allt byggmaterial kommer från spill och återbrukade produkter, samt att dagvatten i största möjliga mån tas om hand för lokala
  behov så som bevattning, tvätt och WC-spolning.
 • Ett effektivt energisystem som maximerar nyttan av
  betongstommens egenskaper och byggnadernas placering
  och utformning.

Arkitektoniska kvaliteter och bärande idéer

En av de viktigaste aspekterna i både den inre och yttre miljön är flexibilitet. Flexibiliteten återspeglar sig i byggnadernas modulsystem, möjligheten att anpassa fasadmaterial samt föränderligheten i planlösningarna. Utemiljön genomsyras av ytor som kan användas på flera olika sätt och även andra element görs konverterbara för att kunna anpassas till tidens konvenans.

Huskropparna baseras på moduler som enkelt kan anpassas och återbrukas, vilket ger dem ett striktare och kantigare formspråk. För att skapa en mjukare och mer ombonad känsla används böljande former i gårdens gestaltning. Samverkan mellan byggnader och utemiljö skapas genom att material från byggnation och etablering återbrukas i utemiljön, vilket samtidigt skapar en visuellt sammanhållande effekt.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person