Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Nya boendemiljöer för alla generationer och som bygger på hållbarhet och gemenskap

Kv Vattumannen 1

Det blir 101 nya bostäder när kvarteret Vattumannen 1 uppförs i centralt läge i Borlänge. Det betyder boende för både unga och äldre med närhet till allt; centrum, skolor, Kupolen, Trafikverket och Sportfältet m.m. Projektet sker i samverkan mellan Stora Tunabyggen och ByggPartner och placeringen blir mellan Röda Vägen och Läroverksgatan i Borlänge.  Projektet väntas vara inflyttningsklart i slutet av 2024.

Bolänge i Dalarna kan uppvisa en stadig tillväxt. Sedan 2015 har borlängeborna blivit ytterligare 4000 fler. Statliga Trafikverket med säte i kommunen expanderar liksom antalet företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.

Nya området i kvarteret Vattumannen 1 i västra läroverksvallen blir ett flerfamiljshus i tre till fem våningar. Det blir nya, trivsamma boenden i ett till tre rum och i storlekarna 35-70 kvadratmeter.

Vi på Arqly har varit med i hela processen, från framtagande av detaljplaneunderlag, utformning och gestaltning samt framtagande av bygghandlingar.

 

Samverkan kring hållbarhet och miljö

Arne Andersson berättar att Tunabyggen är en av två aktörer som vann kommunens markanvisningstävling för området. I samverkan med Arqly har Tunabyggen också deltagit i framtagandet av detaljplanen för området och målet är att åstadkomma en genuin helhetslösning för alla boende, med fräscha och trivsamma utemiljöer med och gemensamma lek- och vistelseytor.

 

– Vi har haft möjlighet att vara med tidigt i projektet och det skapar förutsättningar för ett bra resultat, Det ger oss en möjlighet att arbeta med gestaltningsfrågorna genom hela processen, säger Robert Emmoth, chef för Affärsområde Dalarna hos Arqly.

 

– Samarbetet med ByggPartner och Arqly har fungerat väldigt väl och i samarbetett jobbar vi med miljö och hållbarhetsfrågor, säger Arne Andersson.

 

Texten är framtagen av Svensk Byggtidning

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person