Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Framför det nya torget på Folkungavallen i centrala Linköping reser sig ett harmoniskt kvarter med ett rytmiskt fasaduttryck och karaktäristiskt taklandskap.

Höjdhopparen

Framför det nya torget reser sig ett harmoniskt kvarter med ett rytmiskt fasaduttryck och karaktäristiskt taklandskap.

Kvarterets volym varierar i höjd med sex våningar längsmed Snickargatan medan volymen trappas ner till fem våningar mot gårdssidan i norr och sydöst. Tegel i ljusa och varma toner ger kvarteret en gedigen och stadsmässig känsla samt knyter an till Linköping centrum.

Entrévåningens funktioner bidrar till ett levande stadsrum med bostadsentréer, verksamhetslokaler, café och restaurang längsmed Snickargatan och där gemensamma lokaler som cykelrum och miljörum nås via Folkungaallén och lägenheter på entréplan mot Tränaregatan.

Husets entréer mot väst är tydligt markerade i grönt glaserat tegel. Bostadsentréerna är genomgående för ökad trygghet på gård och gaturum. Den gröna kulören fortsätter vidare in i
entrélobbyn där fiskbensmönstrade panelväggar målas gröna. Golvet gjuts i ett grönspräcklat terazzogolv i en ljus kulör med återvunnet glas.

Höjdhopparen är utformat av Liljewall Arkitekter och färdigprojekteras av Arqly Sverige AB.

Vi på Arqly arbetar på uppdrag av ED Bygg där vi med utgångspunkt från ett befintligt förfrågningsunderlag effektiviserat byggnaden för att få bättre ekonomi i produktions- och förvaltningsskedet.

– Källarplan har arbetats bort då ersättningsytor ordnades inom byggnaden ovan mark samt förråd utförs inom lägenheter.

– Takfot för huvudskepp och flyglar samt takvinklar justerades. Ytterligare våningsplan tillfördes och ytor på vind och takterrasser omvandlades till boa/bta, därmed skapade 12st tillkommande lägenheter.

-Effektivisering och omdisponering av bostadsentréer och trapphus möjliggjorde unika våningshöjder i nordöstra delen samt tillkommande våningsplan.

Med denna effektivisering av byggnaden har vi skapat ca 800 kvm mer BOA jämfört med ursprungsförslaget.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person