Projekt åt Katolska Kyrkan

På Bygg-och Projektledning har vi återkommande uppdrag åt Katolska Kyrkan. Sverige har idag 44 församlingar spridda över landet. Arqly med Fredrik Ideborg i spetsen är

Läs mer

Torshagshuset & Spinneriet

Vi har fått förtroendet av Torshags Fastighets AB att fortsätta den påbörjade förädlingen av Torshagshuset och intilliggande Spinneriet. Dessa byggnader är gedigna äldre industribyggnader i

Läs mer

Äppelmusteri i Norrtälje!

Inom vårt ramavtal med Campus Roslagen har vi genomfört ett projekt att utveckla och bevara en äldre byggnad på det gamla regementsområdet i Norrtälje. Områdets

Läs mer

Gjutning av källarplatta

Förra veckan nådde vi en milstolpe i vårt pågående industriprojekt- gjutningen av källarplattan! Arbetet startade redan kl 03.00 på natten mellan måndag till tisdag och

Läs mer