Ombyggnad av fabriksbyggnad till bostäder I Bergskvadraten

I en kulturmärkt tegelbyggnad från början på 1900-talet är ARQLY med och tar fram 66 nya lägenheter tillsammans med ED Bygg. Byggnaden är en gammal fabriksbyggnad belägen på Kungsgatan i centrala Norrköping. Den har en vacker fasad i rött tegel, med välvda fönster och hög takhöjd. Beräknad inflytt är under Q1 2024.

 

Utformning

Utmaningarna i projektet har varit att ta hänsyn till kulturmärkningen och att omvandla byggnaden till ett välfungerande lägenhetshus utan att påverka de befintliga kvaliteterna. I stället har byggnadens unika värden arbetats in för att nyttjas på bästa sätt och skapa unika boenden. Exempelvis har de mindre lägenheterna loft för att utnyttja den höga takhöjden och ge de boende möjlighet att nyttja sin boyta till max. Byggnadens djup har arbetats in med en central korridor från trapphuset, vilket gör att lägenheterna inte blir alltför djupa utan utnyttjar dagsljuset från de stora fönstren. Utöver att visa respekt och hänsyn till den befintliga fasaden har kvaliteter som balkonger och terrasser förts in på väl avvägda platser. Lägenheterna är hyresrätter och fastighetsägare är Söderstaden.

Vill du ha hjälp med arkitekturprojektering i ett projekt? Hör av dig!

Tellus växer fram!

På första parkett till Maren i centrala Södertälje tornar kv Tellus 5 upp sig. En byggnad som kommer att imponera med sina 16 våningar. Byggnaden

Läs mer