Tungels nya kontor i Täby är klart!

Vi har arbetat med Tungel Fastigheter i flera olika projekt, och när det blev dags för dem att ta fram sitt nya kontor i Täby så fick vi på Arqly arkitektuppdraget!

Under utredningsskedet tog vi fram ett flertal skisser innan vi hittade rätt plats och utförande. Byggnaden hamnade på en överbliven bergsknalle precis på gränsen mellan två fastigheter, väl synlig från intilliggande huvudgata. En fastighetsreglering följde innan bygglovet lämnades in.

Tungels önskemål var att byggnaden skulle ha arkitektonisk höjd för att skilja sig från befintligt bestånd samt vara representativ. Vi utgick från den ringa yta huset skulle stå på och hittade en spännande volym som fungerar bra på platsen och förhoppningsvis skapar ett intresse hos förbipasserande.

Utmaningar med projektet har varit få men de som kan nämnas är anpassning av höjder till mark och dockning mot befintligt lager i suterräng.

Inflyttningen är precis avslutad. Entreprenaden som kunden själv stod för är mycket väl genomförd. Hör av dig om du vill ha hjälp i ett projekt!

Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer