Projekt åt Katolska Kyrkan

På Bygg-och Projektledning har vi återkommande uppdrag åt Katolska Kyrkan. Sverige har idag 44 församlingar spridda över landet. Arqly med Fredrik Ideborg i spetsen är inblandade i flera olika projekt på olika orter.

I Norrköping finns Sankta Birgittas katolska församling. I dagsläget hjälper Fredrik till med att förvärva en eventuell ny byggnad för Katolska Kyrkans verksamhet, som komplement till befintlig kyrka. Tidigare har han även varit delaktig i renoveringen av den befintliga kyrkan, där man renoverade hela kyrksalen. Då bytte man bland annat ut den röda mattan i mittgången mot marmor i röd ton, samt bytte övrigt trägolv mot åldersbeständigt och vackert stengolv.

Katolska Kapellet i Kristianstad står redo för en ombyggnation med tekniskt samråd inom kort. Hela kapellet ska byggas om med bland annat sänkt golv och höjt tak. Även gården på baksidan ska byggas om och få nya terrasseringar och vattenspel.

I Eskilstuna hjälper Fredrik till att undersöka möjliga förvärv för en ny eventuell kyrka och församlingshem. Tidigare tittade man på möjligheten att omvandla en före detta padelhall, men nu utreder man andra alternativ.

Jesu Heliga Namns Katolska kyrka i Nässjö står inför renovering av både kyrksal och delar av församlingshemmet. Renoveringen innebär nya ytskikt, nytt kor, ny belysning med mera. Även församlingshemmet till Katolska Kyrkan i Kalmar ska byggas om och fräschas upp.

Tidigare har Fredrik även varit med och projektlett bygget av ett nytt kloster och klosterkyrka i Motala. S:t Maximilians kyrka och kloster invigdes 2019 av Kardinal Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift.

Kyrkobyggnader som ska byggas om/renoveras kräver ofta stor omsorg och öga för detaljer. Det finns många unika aspekter att ta hänsyn till jämfört med andra typer av projekt. Det kan göra det lite extra klurigt att genomföra projektet.

Behöver du hjälp av en erfaren och kunnig projektledare? Hör av dig till Fredrik!

Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer