Äppelmusteri i Norrtälje!

Inom vårt ramavtal med Campus Roslagen har vi genomfört ett projekt att utveckla och bevara en äldre byggnad på det gamla regementsområdet i Norrtälje. Områdets historiska arv ska bevaras och ska hållas i ett sådant skick att dess utseende och karaktär inte förvanskas.

Under projektet har vi anpassat en äldre oisolerad lagerbyggnad till industribyggnad. Ett äppelmusteri som drivs av ett lokalt företag på orten.

Projektet omfattar ombyggnad av byggnad 61 som tidigare varit en oljedepå som kallförråd som byggts om till en tillverkningsindustri, lokal för musteri. Det är en byggnad på ca. 135 m2 i ett plan samt ett entresolplan för fläktrum/teknikrum. Byggnaden får ny bottenplatta, nya ytskikt samt nytt klimatskal för att klara den nya verksamheten samt nya installationer, även anpassning av marken utvändigt.

Arqly har levererat beställarstöd under hela processen. Roller som varit med i uppdraget från start till mål har varit projektledare och projekteringsledare under framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av ABT06. Arqly har varit behjälplig i framtagande av kalkyl. Under entreprenaden har vi varit beställarens byggledare samt Kontrollansvarig.

När vi nu avslutar detta projekt tackar vi beställare, projektörer och entreprenörer för ett väl genomfört arbete och till hyresgästen önskar vi lycka till med att utveckla verksamheten i de nya lokalerna.

Roll i projektet: Bygg- och Projektledning, projekteringsledning, och Kontrollansvarig

 

Vill du veta mer om projektet?

Hör av dig till Ludvig Svehn eller Fredrik Moberg.

Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer