Kontrollansvar enl PBL 

Vid de allra flesta byggnationer behövs en kontrollansvarig (KA). Här kan vi på Arqly hjälpa dig. Förenklat kan det beskrivas att det behövs en kontrollansvarig vid alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller annan anmälningspliktig åtgärd.

Våra certifierade kontrollansvariga upprättar först en kontrollplan, vilket är ett myndighetskrav i åtgärder som kräver bygglov. Övriga arbetsuppgifter är att bistå byggherren vid tekniskt samråd, samt andra kontakter med berörda myndigheter. KA ska tillse så att myndighetskrav efterlevs i byggprojekt som kräver bygglov.

Normalt så gör KA 4st besök under ett byggprojekt, kontroll av armering innan gjutning, kontroll av stomme efter att byggnaden är tät, kontroll av tätskikt, samt genomförande av tekniskt samråd. Slutligen skrivs ett utlåtande som utgör ett underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Läs mer om rollen som kontrollansvarig här.

 

Kontakta oss!

Anders Nyberg porträtt

Dalarna

Anders Nyberg
Fredrich porträtt

Östergötland

Fredrich Strand

Stockholm

Fredrik Ideborg

Relaterade tjänster

Bygg- och Projektledning
Upphandlingar

Arqly har gedigen erfarenhet av såväl privata som offentliga upphandlingar....

Energi & Teknik
Energioptimering 

Arqly kan hjälpa till med energioptimering samt driftoptimering i ditt projekt....

Bygg- och Projektledning
Bygg- och Projektledning  

Våra bygg- och projektledare jobbar alltid nära dig som uppdragsgivare,...

Person på ett hus i en stad
Bygg- och Projektledning
Besiktning 

Arqly hjälper dig med besiktning av olika typer, så att...