När krävs en Certifierad Kontrollansvarig?

Vi på Arqly har Certifierade Kontrollansvarig i Småland, Dalarna och Östergötland. Vi passade på att ställa några frågor till vår medarbetare Isak Jansson som arbetar som KA i Västervik!

 

Vilka arbetsuppgifter har en kontrollansvarig (KA)?

En KA upprättar en kontrollplan åt byggherren, vilket är ett myndighetskrav i åtgärder som kräver bygglov. Övriga arbetsuppgifter är att bistå byggherren vid tekniskt samråd, samt andra kontakter med berörda myndigheter. KA ska tillse så att myndighetskrav efterlevs i byggprojekt som kräver bygglov.

Normalt så gör KA 4st besök under ett byggprojekt, kontroll av armering innan gjutning, kontroll av stomme efter att byggnaden är tät, kontroll av tätskikt, samt genomförande av tekniskt samråd. Slutligen skrivs ett utlåtande som utgör ett underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

 

När krävs en kontrollansvarig?

Förenklat kan det beskrivas att det behövs vid alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller annan anmälningspliktig åtgärd.

 

Vilket ansvar har en kontrollansvarig?

Ansvaret ligger i att se till att kontrollplanen samt att gällande regler och föreskrifter följs och att nödvändiga kontroller utförs under byggtiden.

 

Vem kan vara kontrollansvarig?

För att bli kontrollansvarig måste man certifiera sig via ett av Boverket ackrediterat certifieringsorgan, och för att kunna bli certifierad måste man ha uppvisat att man har relevant teknisk utbildning, och/eller relevant långvarig teknisk erfarenhet. Man måste även bli godkänd vid tentamen, samt bli rekommenderad av person som har insyn i den sökandes erfarenhet.

 

Varför behövs en kontrollansvarig?

För att tillse att kraven i bygglagstiftningen följs i aktuellt byggprojekt.

 

Vad kostar en kontrollansvarig?

Priset kan variera beroende på byggprojektets omfattning och komplexitet. Varje projekt får en för projektet anpassad prissättning. Betalning sker normalt löpande efter nedlagd tid, i enlighet med upprättat avtal.

 

Behöver du hjälp av en Certifierad KA till ditt projekt? Tveka inte att höra av dig till oss på Arqly, här hittar du kontaktuppgifter till våra olika KA!

Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer