Besiktning 

Arqly hjälper dig med besiktning av olika typer, så att du kan känna dig trygg med att alla avtalade arbeten har blivit genomförda. Vi utför och samordnar entreprenadbesiktningar inom bygg, plåt, vvs, el/tele och mark. 

Vi har stor vana vid att ta på oss ansvaret som huvudbesiktningsman, vilken är huvudansvarig för besiktningsgruppen. Besiktningsgruppen består oftast av olika personer med specialkompetens för de olika delar som ingår i entreprenaden. Vanligen är detta Bygg, VVS, El och Styr. Det kan även vara ytterligare personer med specialkompetenser såsom Plåt och Mark. 

Objektiv  

Det kan vara antingen beställare, entreprenören eller dessa tillsammans som utser en besiktningsman som ska utföra entreprenadbesiktningen. Besiktningsmannens roll är alltid opartisk så att alla parters intressen tillgodoses.

När ska en besiktning ske? 

Tidpunkt för start av besiktningsarbetet kan variera väldigt mycket. Med fördel blir besiktningsmannen anlitad i ett tidigt skede för att påbörja så kallade normerande besiktningar. Det kan ske för exempelvis målning, tätskikt, kakel- och klinkersättning. Det kan också vara besiktning av ytor och utrymmen som senare kommer att byggas igen och inte kommer var möjliga att kontrollera senare. Vanligast är dock att besiktningsmannen inblandad när entreprenaden går mot sitt slut. Slutbesiktning bör ske innan byggnationen tas i bruk, annars kan part hävda att påbörjat användande är ett godkännande av entreprenaden.

Hur går en besiktning till? 

Besiktningen börjar med ett förmöte för att gå igenom kontrakt, vilken avtalsform som gäller, vilka parterna är och att dess representanter är behöriga. Vid förmötet kontrolleras även att eventuella myndighetsbesiktningar är utförda av sakkunniga och utlåtande är lämnade. 

Under besiktningstillfället protokollför respektive besiktningsman de olika anmärkningarna i en bilaga, besiktningsmannen visar enbart på fel, inte hur dessa ska lösas. 

Besiktningstillfället avslutas med ett slutmöte där de olika besiktningsmännen informerar om utfallet av deras besiktning och huruvida de har synpunkter på om entreprenaden kan godkännas. Efter detta avgör huvudbesiktningsman om entreprenaden kan godkännas med dagens datum. Om detta ej kan ske ska fortsatt slutbesiktning bestämmas. 

I utlåtandet för besiktningsmannen in övriga uppgifter om garantitiden och när garantibesiktning och servicebesök ska utföras. De har med när anmärkningar ska var avhjälpt och när efterbesiktning ska ske. 

Olika typer av besiktning: 

  • Förbesiktning. För utrymmen och ytor som inte går att kontrollera i senare skede på grund av exempelvis inbyggnad. 
  • Normerande Besiktning. Sätter en nivå på arbeten som återkommer i ett stort antal som exempelvis målning eller kakel. 
  • Slutbesiktning. Med syfte att avgöra om entreprenaden kan godkännas eller inte. 
  • Efterbesiktning. Då kontrolleras om anmärkningar i slutbesiktningen är avhjälpta. 
  • Kompletterande Slutbesiktning. Besiktning av delar/funktioner av entreprenaden som inte kunde besiktas vid slutbesiktningen på grund av exempelvis årstid som kylanläggning eller växter under vintertid. 
  • Garantibesiktning. Utförs vid tiden för utgången av garantitid beroende vad som avtalats i entreprenaden, det kan vara oftast vid två år eller fem år. 
  • Särskild Besiktning. Besiktning då tidigare nämnda besiktningar ej är rätt att utföra. Det kan vara efter entreprenadens slut då större fel som beställaren upptäckt eller entreprenadens status i visst avseende. 
  • Överbesiktning. Påkallas av part som inte är nöjd med den besiktning eller den del av besiktning som ligger till grund för påkallandet av ÖB. Det kan vara frågan om entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller vems ansvar felen är. 
Person på ett hus i en stad

Kontakta oss!

Anders Nyberg porträtt

Dalarna

Anders Nyberg
Per Sandberg porträtt

Östergötland

Per Sandberg

Södermanland

Rikard Sauter

Stockholm

Fredrik Ideborg

Relaterade tjänster

Arkitektur
BIM-Samordning  

Hos Arqly erbjuder vi tjänster inom BIM-samordning. BIM, eller Building...

Bokhylla med böcker
Energi & Teknik
Fuktsakkunnig 

För oss på Arqly är det självklart att bygga långsiktigt...

Bygg- och Projektledning
Upphandlingar

Arqly har gedigen erfarenhet av såväl privata som offentliga upphandlingar....

Energi & Teknik
Miljöcertifiering av byggnader 

Miljöcertifiering av ett projekt eller en byggnad innebär att kvalitetssäkra en...