BIM-Samordning  

Hos Arqly erbjuder vi tjänster inom BIM-samordning. BIM, eller Building Information Modeling, är en digital teknik som används för att samordna och integrera information. Det gäller information från olika byggdiscipliner under hela byggprocessen. BIM-samordning innebär att man samlar och samordnar all information om projektet i en gemensam digital 3D-modell. Modellen användes för att förbättra samarbetet mellan de olika inblandade parterna och för att säkerställa en hög kvalitet i projektet.

Genom att använda BIM kan vi säkerställa att all information är korrekt, up-to-date och enkel att hitta. Samtidigt minskar det risken för misstag och förseningar på byggplatsen. Arqly arbetar tätt tillsammans med kunden för att säkerställa att deras BIM-modeller är så noggrant samordnade som möjligt. Detta innebär att vi har en nära dialog med arkitekter, entreprenörer och byggtekniker för att undvika missförstånd eller merkostnader. Vi kan då förvissa oss om att informationen skapas och levereras korrekt. För att upptäcka fel innan det byggs hjälper vi till med kollisionskontroll i exempelvis Naviswork. 

BIM-samordning är ett viktigt verktyg som vi på Arqly använder oss flitigt av, eftersom det hjälper till att: 

  • Förbättra samarbetet. Genom att samordna all information om projektet i en gemensam digital modell, kan alla inblandade parter samarbeta mer effektivt. Vi kan hitta eventuella krockar och undvika missförstånd. 
  • Förbättra kvaliteten. BIM-samordning gör det möjligt att övervaka och kontrollera alla aspekter av projektet i realtid. Därmed säkerställs en hög kvalitet i projektet. 
  • Minimera riskerna. Med all information om projektet samlad i en digital modell, minimeras risken för missförstånd och fel. Det blir enklare att identifiera och hantera potentiella problem. 
  • Effektivisera processen. BIM-samordning gör det möjligt att automatisera många av de manuella processerna som annars kräver mycket tid och arbete. Därmed effektiviseras projektprocessen. 

Relaterade tjänster