Miljöcertifiering av byggnader 

Miljöcertifiering av ett projekt eller en byggnad innebär att kvalitetssäkra en hög standard inom energi, materialval och inomhusmiljö. Genom att miljöcertifiera ditt projekt tar du ansvar för att bygga hållbart.

Arqly hjälper dig med certifiering inom bland annat Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, Svanen och NollCO2

Inom miljöcertifiering så tittar man bland annat på energiåtgång, luftkvalitet, fukt, dagsljus och materialval. Huvudsyftet är att ställa krav på byggnadens hållbarhet och säkerställa en hälsosam och klimatsmart byggnation både genom byggskedet och in i framtiden. Det kan handla om både befintliga byggnader och nyproduktion.

Vi kan också ta fram anpassade miljömål och program utefter kundens ambitionsnivå och byggnadens förutsättningar. Vi kan hjälpa till med klimatdeklarationer för att tidigt i byggprocessen synliggöra byggnaders miljöpåverkan. På Arqly arbetar vi i ett tätt samarbete mellan bygg- och projektledare, arkitekter och konstruktörer för att säkerställa en hållbar byggnad med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Kontakta oss!

Relaterade tjänster

Energi & Teknik
Energioptimering 

Arqly kan hjälpa till med energioptimering samt driftoptimering i ditt projekt....

Bygg- och Projektledning
Bygg- och Projektledning  

Våra bygg- och projektledare jobbar alltid nära dig som uppdragsgivare,...

Förskolan utsikten terass
Bygg- och Projektledning
Kalkyl 

Inför en byggnation kan vi på Arqly hjälpa dig att...

Närbild fasad - Cederträspån
Energi & Teknik
Klimatdeklarationer 

Klimatdeklarationer är hjälpmedel som synliggör byggnaders klimatpåverkan. Vid ansökan om...