Klimatdeklarationer 

Klimatdeklarationer är hjälpmedel som synliggör byggnaders klimatpåverkan. Vid ansökan om bygglov krävs det att byggherren lämnar in en klimatdeklaration till Boverket. Det är ett lagkrav sedan 1 januari 2022 och även ett krav om byggnaden ska miljöcertifieras.

Med hjälp av en klimatdeklarationer kan man snabbt och enkelt räkna ut byggnadens förväntade klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp i bygg- och anläggningsskedet. Då räknar man in byggmaterial samt transporter till, från och inom bygget. Därför är det extra viktigt att börja beräkna i tidigt skede för att kunna påverka resultatet på bästa sätt. Valen av material och drivmedel ger olika påverkan på miljön.  

Några klimatsmarta val innebär att välja lokala leverantörer för kortare transportvägar. Det kan också handla om att välja miljövänliga material och produktionsmetoder med så optimal klimatpåverkan som möjligt.  

När vi på Arqly tar fram en klimatdeklaration har vi ett tätt samarbete mellan arkitekt och kalkylator. Vi får ut mängder på de olika byggdelarna direkt i vår ritningsfil. Genom att samtidigt ta fram en kalkyl är det enkelt att jämföra kostnad och miljöpåverkan. Det är ett redskap vi kan ge våra beställare för att få ett bra underlag och en tydlig överblick av projektet. Detta för att fatta rätt beslut, och se vilka val som ger vilken påverkan. 

På Arqly har vi ett nära samarbete mellan arkitekter, konstruktörer och projektledare. I och med detta har vi en stor fördel när det gäller att ta fram information hur vi bäst kan minska klimatpåverkan av våra byggnader.  

Läs mer om hur vi arbetar med klimatdeklarationer här.

Närbild fasad - Cederträspån

Kontakta oss!

Relaterade tjänster

Energi & Teknik
Miljöcertifiering av byggnader 

Miljöcertifiering av ett projekt eller en byggnad innebär att kvalitetssäkra en...

Bygg- och Projektledning
Projekteringsledning  

Inom projekteringsledning på Arqly är vi duktiga på att se...

SMHI Entre (glasfasad)
Konstruktion
Trä- och klimatsmart konstruktion

Trä är ett klimatsmart material, då det är både förnybart...