Projekteringsledning  

Inom projekteringsledning på Arqly är vi duktiga på att se helheten och skapa engagemang genom hela projekteringsskedet, så att alla aktörer samspelar och rör sig mot samma mål. I utvecklingsfasen tar vi på Arqly ansvar från det tidiga skedet av projekteringen, när idén börjar ta form – fram till färdiga bygghandlingar. Under arbetets gång ansvarar projekteringsledaren för att krav och mål blir uppfyllda, är med vid upphandlingen, tar fram riskanalyser och ser till att lagar och regler följs. 

Kontakta oss!

Stockholm

Fredrik Moberg

Östergötland

Johan Skärsand

Relaterade tjänster

Bygg- och Projektledning
Bygg- och Projektledning  

Våra bygg- och projektledare jobbar alltid nära dig som uppdragsgivare,...

Arkitektur
Arkitektur 

Tillsammans med våra uppdragsgivare utformar Arqly byggnader där människor kan...

Byggarbetsplats
Konstruktion
Byggnadskonstruktion 

Hos oss på Arqly Byggnadskonstruktion möter du våra konstruktörer som...

Arkitektur
Inredning 

Våra inredningsarkitekter på Arqly skapar inspirerande, funktionella och estetiskt tilltalande...