Arkitektur 

Tillsammans med våra uppdragsgivare utformar Arqly byggnader där människor kan leva, jobba och bo. Funktionellt idag, och varaktigt för framtiden. Oavsett projekt lägger vi alltid stor vikt vid samspelet mellan god arkitektur, ekonomi och hållbart samhällsbyggande. Vi tar även uppdrag där vi med respekt för en befintlig byggnads inneboende kvaliteter gör smarta anpassningar för dagens krav på tillgänglighet och hållbarhet. 

För att skapa god och hållbar arkitektur arbetar vi på Arqly med: 

  • Hållbarhet. Hållbar arkitektur tar hänsyn till miljön och strävar efter att minimera negativ miljöpåverkan. Arqly strävar efter att använda hållbara material och tekniker i byggprojekten, inkludera användningen av återvunna material, optimera energianvändning och se möjligheten att använda förnybara energiresurser. 
  • God arkitektur. Arqly fokuserar på att skapa arkitektoniska lösningar som är estetiskt tilltalande och funktionella. Vi jobbar nära kunden för att säkerställa att byggnaden uppfyller kundens unika behov och önskemål, likväl som den bidrar till att förstärka sin omgivning.  
  • Samordning. Vi har stor vana av att samordna noga med alla involverade parter, inklusive arkitekter, ingenjörer och entreprenörer, för att säkerställa en smidig och koordinerad byggprocess. 
  • Användarvänlighet. God arkitektur är användarvänlig, bekväm och fungerar väl för de människor som använder den.  
  • Flexibilitet. Vi hjälper ofta våra kunder med anpassningar och ombyggnationer. Hållbar arkitektur är flexibel och anpassningsbar. Det möjliggör ändringar och anpassningar när behov och förhållanden förändras, såsom ökad tillgänglighet eller ändrad användning. 
  • Samhällsnytta. God arkitektur bör ta hänsyn till samhällsnyttan och bidra till att skapa social hållbarhet och en bättre livskvalitet för alla människor i samhället. 

Här kan du läsa mer om hur våra arkitekter arbetar.

Kontakta oss!

Östergötland

Tove Söderström
Philip Thaning Porträtt

Stockholm

Filip Thaning
Roberg Emmoth Porträtt

Dalarna

Robert Emmoth

Relaterade tjänster

Bygg- och Projektledning
Bygg- och Projektledning  

Våra bygg- och projektledare jobbar alltid nära dig som uppdragsgivare,...

Byggarbetsplats
Konstruktion
Byggnadskonstruktion 

Hos oss på Arqly Byggnadskonstruktion möter du våra konstruktörer som...

Bokhylla med böcker
Energi & Teknik
Fuktsakkunnig 

För oss på Arqly är det självklart att bygga långsiktigt...

Energi & Teknik
Energioptimering 

Arqly kan hjälpa till med energioptimering samt driftoptimering i ditt projekt....