Marcus Olhans Porträtt

Vad gör en arkitekt?

Vi passade på att ställa lite frågor till Marcus Olhans som arbetar som arkitekt och inredningsarkitekt på vårt kontor i Ludvika om vad det innebär att vara arkitekt! 

 

Hur kom det sig att du blev arkitekt?
Mitt yrkesval grundar sig i ett genuint intresse för den miljö, byggnader och föremål som vi omges av. Den inspiration som jag får av former, färger och material kan ta sig olika uttryck. Det kan bli en byggnad, en möbel eller kanske bilda grunden till en känsla som man får när man vistas i en miljö. Min väg till arkitektyrket gick via fotografi och reklam, vidare till fri konst, objektformgivning, inredning och landade till slut i byggnader och miljöer.

 

Vilka arbetsuppgifter har en arkitekt?
Min arbetsuppgift består oftast att i nära dialog med kunden rama projekts essens och tillsammans med mina kollegor gestalta kundens önskemål. Skissarbetet sker för hand och/eller i dator för att sedan övergå till att upprätta ritningar för upphandling eller utförande. Ofta samarbetar vi med branschkollegor inom andra discipliner ex. brand, ventilation och el. Som arkitekt har jag även en nära dialog med kollegor som utför kostnadsberäkningar, besiktningar och byggledning. I det optimala projektet så är man som arkitekt med under hela projektet, från den första initiala idén tills den färdiga byggnaden står klar.

 

Vem passar som arkitekt tycker du?
Det är främst den kreativa processen som driver mig som arkitekt. Det inspirerande samspelet med kollegor, andra projektörer och våra kunders individuella önskemål. Den tidiga skissprocessen, idéerna och pusslet som man ska lägga för att uppnå det önskade resultatet.

Förutom den kreativa processen så finns det även delar i arkitektyrket som kräver en hög nivå av struktur, ordning och reda. Med detta sagt så finns det utrymme för olika personlighetstyper inom yrket. Alla fyller en viktig funktion för genomförandet av ett projekt.

 

Vilken utbildning krävs för att bli arkitekt?
Till Sveriges olika arkitektskolor så kan man söka in både genom att redovisa betyg, men också via konstnärliga arbetsprov. Kravnivån är lite olika, men betygströskeln och den konstnärliga höjden på arbetsproverna är förhållandevis hög och antalet ansökande är många till några få platser. Utbildningen är 3 eller 5 årig. I Sverige finns det arkitektutbildningar på Chalmers i Göteborg, KTH i Stockholm, LTH i Lund och på Umeå Universitet. Givetvis finns det utbildningar i andra länder, där några av våra anställda har utbildningar från bland annat Danmark, Singapore och Holland.

 

Vilka olika typer av arkitekter finns det?
Jag innehar yrkestitel SAR (Byggnadsarkitekt) samt SIR (Inredningsarkitekt). Det finns även LAR (Landskapsarkitekt) och FPR (Planeringsarkitekt). Om man har utbildat sig utomlands och vill ansöka om yrkestitel hos Sveriges Arkitekter, så går det också jättebra. Man får då göra en s.k. validering av sin utbildning och i vissa fall komplettera med arbetsprover som visar att man har kunskaper som är i nivå med Sveriges olika arkitektutbildningar.

 

Hur tror du att arkitekturen kommer utvecklas i framtiden?
Vi har en intressant och spännande utveckling inom byggandet i Sverige idag. Alltfler långsiktiga lösningar för bl.a. en bra miljö och energieffektiv livscykel för byggnader ger oss arkitekter nya spännande byggklossar i vår gestaltningsprocess. Vi bygger idag hus i massivträ, hus med växtbeklädda element, hus med solenergianpassade ytmaterial och ibland hela byggnader som tillverkar och förbrukar sin egen energi. Byggnaden kan idag bli ett mikroklimat som genom sitt minimala klimatavtryck blir en berikande och naturlig del av kretsloppet. Jag tror att utvecklingen av byggnadsmaterial och teknik kommer att fortsätta i samma riktning. Det finns liksom ingen annan rimlighet. Som arkitekt gäller det att hålla sig uppdaterad, omfamna och låta sig inspireras av alla dessa möjligheter.

 

Tack för svaren Marcus! Här kan du se mer om vilka som arbetar på vårt affärsområde arkitektur. Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig om du har en idé, vision eller något projekt du vill bolla med oss på info@arqly.se!

Intervju med Cecilia

Nu har vi gått under det nya namnet Arqly i 6 månader. Vi passade på att ställa några frågor till vår VD Cecilia om varför

Läs mer

 Vad gör en besiktningsman?

En besiktningsman kontrollerar att alla avtalade arbeten har blivit genomförda på ett fackmannamässigt sätt. Det innebär bland annat att golv har rätt lutning mot golvbrunn

Läs mer