Vi hjälper dig med din Klimatdeklaration!

Från och med årsskiftet ställer Boverket krav på att samtliga nya byggnader kräver en klimatdeklaration. Vi har redan börjat arbeta med det i några olika projekt. Vi passade på att ställa några frågor till Magnus Holmgren som arbetar som ansvarig för hållbarhetsfrågor hos oss på Arqly.

Vad är en klimatdeklaration?
Enkelt uttryckt är det ett sätt att räkna byggnadens förväntade klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp i bygg- och anläggningsskedet. Saker som räknas in är val av byggmaterial, transporter till, från och inom bygget. Här får olika materialval och drivmedel olika påverkan.

Vart har vi mest chans att påverka?
Vi har möjlighet att påverka tidigt med val av stomme och bjälklag. Beroende på val av material ger det olika påverkan på miljön. Exempelvis att bygga i massivträ har lägre klimatpåverkan jämfört med en traditionell i stål och betong. I de senaste projekten vi tittat på har vi sett att en massiv trästomme gav hälften så mycket koldioxidutsläpp jämfört med en traditionell i stål och betong.

Att välja lokala leverantörer för kortare transportvägar ger mindre klimatpåverkan och ett bättre resultat. Även val av drivmedel för transporter räknas med i beräkningen.
Givetvis ska vi även alltid bygga yteffektiva byggnader då varje obyggd kvadratmeter spelar roll.

Hur arbetar ni på Arqly med klimatdeklaration?
På Arqly har vi ett nära samarbete mellan arkitekter, konstruktörer och projektledare. Vi ser en fördel att arbeta nära varandra tidigt i projektet där alla delar är viktiga för att minska klimatpåverkan för våra byggnader.
För att göra klimatdeklarationen samarbetar vi tätt mellan arkitekter och kalkylerare. Vi får mängder på de olika byggdelarna direkt från vår ritningsfil. Genom att samtidigt ta fram en kalkyl är det enkelt att jämföra kostnad vs miljöpåverkan. Det är ett redskap att ge till våra beställare för att få ett bra underlag för att fatta rätt beslut, det är enkelt att se vilka val som ger vilken påverkan.

Det är en fördel att tidigt böja med klimatdeklarationen för att få överblick av projektet. Detta ger även byggherren möjlighet att styra klimatpåverkan redan i upphandlingsfasen.

Vill du ha hjälp med en klimatberäkning? Kontakta Magnus Holmgren. Vi kan hjälpa till både i tidiga skeden fram till slutbesked.

Vi kan hjälpa till med klimatdeklarationer i hela Sverige, våra kontor och medarbetare finns i Norrköping, Linköping, Nyköping, Stockholm, Ludvika, Borlänge och Västervik.

Tellus växer fram!

På första parkett till Maren i centrala Södertälje tornar kv Tellus 5 upp sig. En byggnad som kommer att imponera med sina 16 våningar. Byggnaden

Läs mer