Markanvisningstävling Bönnernviken

Vi vann markanvisningstävling Bönnernviken tillsammans med ED Bygg och Söderstaden. En spännande förprojektering av området har nu tagit vid där vi i nära samarbete med Finspångs kommun arbetar för att förädla området i enlighet med vårt tävlingsförslag.

Bönnernviken är ett av Finspångs mest attraktiva utvecklingsområden. Här finns möjlighet att tillskapa uppemot 250-350 nya bostäder. Bönnernviken är unikt med sitt centrala läge, långa strandlinje och sammanhängande naturområde. Fokus för oss har varit att lyfta befintliga naturvärden samt tillskapa bostäder, nya naturvärden och sociala mötesplatser och vistelseområden under mottot ”Bostäder i naturen”.

I vår vision med förslaget för Bönnernviken har målbilden för området varit att skapa ett område som tydligt påvisar harmoni mellan natur och arkitektur.

Området ska vara tillgängligt för allmänheten där grönytor och natur bevaras och förbättras. Strövområde utmed strandlinjen förstärks och rustas upp till en lättåtkomlig och trygg miljö.

Bevarandet och omdisponering av viktiga befintliga byggnader kan utgöra navet i exploateringen, där adderandet av en ny arkitektur med varierande volym och materialitet smälter in i området och ger Bönnernviken en ny karaktär.

Inred med stil!

ARQLY INREDNING PRESENTERAR: Stilarter Att inreda efter sin personlighet är ett kreativt och givande sätt att skapa ett utrymme som verkligen känns som ditt eget.

Läs mer

Construction Management

Byggprojekt är komplexa och kräver mycket och varierad kompetens. För att göra det enklare, men ändå behålla kontrollen över projektet, kan byggherren använda sig av

Läs mer