Kalkyl 

Inför en byggnation kan vi på Arqly hjälpa dig att ta fram en kalkyl för olika skeden och identifiera kostnadskritiska moment. Vi har lång erfarenhet

Läs mer

Upphandlingar

Arqly har gedigen erfarenhet av såväl privata som offentliga upphandlingar. Vi kan bland annat hjälpa dig med offentlig upphandling enligt LOU, entreprenadupphandlingar, konsultupphandlingar och upprättande

Läs mer

Kontrollansvar enl PBL 

Vid de allra flesta byggnationer behövs en kontrollansvarig (KA). Här kan vi på Arqly hjälpa dig. Förenklat kan det beskrivas att det behövs en kontrollansvarig

Läs mer

Bas-P / Bas-U 

Arqly har ett starkt fokus på säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Vi arbetar noga med både Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och Byggarbetsmiljösamordnare för

Läs mer

Installationsledning 

Vi på Arqly har kompetens inom installationsledning och optimerar din anläggning för en effektiv drift, till en så låg kostnad som möjligt. Hos oss finns

Läs mer

Besiktning 

Arqly hjälper dig med besiktning av olika typer, så att du kan känna dig trygg med att alla avtalade arbeten har blivit genomförda. Vi utför

Läs mer

Bygg- och Projektledning  

Våra bygg- och projektledare jobbar alltid nära dig som uppdragsgivare, med ett prestigelöst och långsiktigt förhållningssätt. Arqlys projektledare tar ansvar för och driver ditt projekt,

Läs mer

Projekteringsledning  

Inom projekteringsledning på Arqly är vi duktiga på att se helheten och skapa engagemang genom hela projekteringsskedet, så att alla aktörer samspelar och rör sig

Läs mer