Installationsledning 

Vi på Arqly har kompetens inom installationsledning och optimerar din anläggning för en effektiv drift, till en så låg kostnad som möjligt. Hos oss finns installationssamordnare med bred helhetssyn och djup förståelse för dagens komplexa system. Vi kan bistå med vår expertis vid upphandling, projektering och byggskedet, och se till att driften kommer igång enligt tidplanen. Alltid med målet hålla kostnaderna nere och effektivisera energiåtgången. 

Under projektets gång följer installationssamordnaren upp hur projektet fortlöper, om det förändras och hur detta kan påverka de olika installationerna. Man följer marknadens utveckling, om det kommer nya lämpliga produkter eller nya lösningar för bättre drift eller underhåll. Vi hjälper till att anpassa nya produkter som läggs till i t.ex. en ombyggnation, till de redan existerande produkterna i byggnaden.  

Vi arbetar för att förenkla förvaltarens vardag. Byggnaden ska vara lätt att sköta, till en låg kostnad. Väl injusterade installationer ger en säker, effektiv och funktionell byggnad, med lång hållbarhet. Tveka inte att höra av er om ni vill ha hjälp med installationsledning. 

Kontakta oss!

Relaterade tjänster

Byggarbetsplats
Konstruktion
Beräkningar

Vi på Arqly kan hjälpa till med olika typer av...

Person på ett hus i en stad
Bygg- och Projektledning
Besiktning 

Arqly hjälper dig med besiktning av olika typer, så att...

Arkitektur
BIM-Samordning  

Hos Arqly erbjuder vi tjänster inom BIM-samordning. BIM, eller Building...

Bokhylla med böcker
Energi & Teknik
Fuktsakkunnig 

För oss på Arqly är det självklart att bygga långsiktigt...