Markanvisningstävling Folkungavallen

  • Artkitektur
  • Brukeriet ger återbruk ett arkitektoniskt uttryck i centrum av Folkungavallen. En gestaltning och ett koncept som ämnar lyfta fram de
    självklara och vardagliga funktionerna i ett boende och göra dem riktigt
    bra.

    Läs mer