Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Kvarteret Labbet består av 106 lägenheter i Ebbepark i Linköping. 46 lägenheter är seniorbostäder.

Labbet

Kvarteret Labbet med hus E01 och E02 är ett delområde i Ebbepark. Projektet blir ett tillskott till den befintliga miljön som kompletterar bilden av ett blandat område med både kontor med forskning och innovation, bostäder och service. Området ligger centralt i Linköping.

E01 är klätt i grön variationsrikt fasadklinker som kommunicerar med befintlig byggnad på motstående sida gatan. Sockelvåningen är även här i betong med en artikulerad entré som känns igen från E02. Indrag på övre plan förses med träpanel lika den lägre delen på E02. Samhörighet mellan byggnaderna är tydlig. Boende i E01 har tillgång till terrass på sopsugens tak. Trygghetsboendet får samvarorum för gemensamma aktiviteter, ljusterapirum och en gästlägenhet för tillresta anhöriga.
Sopsugens fasader utförs i betong delvis klinkersatta i stiliserat Wahlbäcks mattmönster i grå-blå-gröna kulörer.

E02 är en större sammanhängande L-formad volym visuellt uppdelad i två via centralt indrag på mitten. Den sydvästra delen, hörnan, är försedd med sadeltak och kopplad till en lägre volym på sex våningar med takterrass.
E01 är på sju våningar med sadeltak och därtill en lägre påhängd byggnad (sopsug) ca två våningar hög med avslutande takterrass. På hörnhusets baksida anläggs en upphöjd gård som blir gemensam och yta.

Labbet med hus E01 och E02 är utformat av Liljewall Arkitekter AB och färdigprojekteras av Arqly Sverige AB.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person