Vad gör en Arkitekt?

På Arqly är vi cirka trettio stycken medarbetare som arbetar på Affärsområdet Arkitektur. Vi är arkitekter, inredningsarkitekter, byggnadsingenjörer, miljöbyggnadssamordnare och sakkunnig av Tillgänglighet. Vi utgår

Läs mer

Kontoret i Ludvika

På Garvarns torg, Storgatan 11B hittar du vårt kontor i Ludvika. Här arbetar arkitekter, byggledare, landskapsarkitekter och projektledare. Tillsammans kan vi erbjuda tjänster inom arkitektur,

Läs mer

Behöver ni hjälp i eran BRF?

Behöver ni hjälp i eran bostadsrättsförening med underhållsplaner, upphandlingar eller bygglov? På Arqly finns ett brett spektra av kompetenser inom arkitektur, byggledning, projektledning och konstruktion.

Läs mer

 Vad gör en besiktningsman?

En besiktningsman kontrollerar att alla avtalade arbeten har blivit genomförda på ett fackmannamässigt sätt. Det innebär bland annat att golv har rätt lutning mot golvbrunn

Läs mer

Varför namnet Arqly?

Det är vår medarbetare Sabina Karjalainen som kom med namnförslaget Arqly. Vi passade på att ställa några frågor till henne!   Vad betyder Arqly för

Läs mer

Varför byter vi namn?

Under våra inspirationsdagarna hösten 2019 ställdes frågan till samtliga medarbetare, ”Vill vi vara ett gemensamt bolag?”, och det var då processen började. Alla var eniga

Läs mer