Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer

Hur jobbar vi med skolor?

Barn och unga tillbringar majoriteten av sin vakna tid i skolan och den är därför en av samhällets viktigaste byggnader. För att skapa de bästa

Läs mer

Bygga bostäder

Vi på Arqly har stor erfarenhet av att arbeta med bostadsprojekt. Under de senaste åren har vi blivit extra duktiga på att få byggstart på

Läs mer

Partnering

Vi på Arqly har stor erfarenhet av att arbeta med partnering / samverkan och vi ser det som en möjlighet att tillsammans arbeta mot ett

Läs mer

Boende enligt LSS

När vi på Arqly projekterar ett LSS-boende strävar vi efter att skapa en hemtrevlig och trygg miljö som främjar självständighet, delaktighet och social gemenskap. Vi tar

Läs mer