Construction Management

Byggprojekt är komplexa och kräver mycket och varierad kompetens. För att göra det enklare, men ändå behålla kontrollen över projektet, kan byggherren använda sig av genomförandeformen Construction Management i projekt som genomförs på delad entreprenad. Det passar alla typer av projekt och om det genomförs på rätt sätt kan det spara både pengar, tid och resultera i högre kvalitet.

Vad är Construction Management?

Vi på Arqly har stor erfarenhet av Construction Management (CM). Det går ut på att byggherren redan från start handlar upp ett så kallat CM-företag som stärker upp byggherrens organisation och bidrar med expertkompetens genom hela projektet. Som CM-företag kan vi sköta och ansvara för allt från projektering, upphandling av entreprenörer, kalkylering och samordning på bygget. Det innebär en stor avlastning för byggherren, som samtidigt behåller full insyn och stort inflytande över projektet. Det kan liknas vid att vi utger byggherrens alldeles egna interna byggavdelning, där vi har samma intresse av att projektet blir framgångsrikt.

Vid Construction Management delar man ofta upp projektet i mindre delar och handlar upp entreprenörer allt eftersom. Det är då inga problem ifall förutsättningar ändras längs med vägen, utan det finns stor flexibilitet. De uppdelade entreprenaderna medför maximerad konkurrens inom varje del och bidrar till en sänkt totalkostnad. Upphandling, projektering och produktion kan ske parallellt vilket sparar både tid och pengar. Faktiskt så brukar projekt med Construction Management i regel starta tidigare och bli klart snabbare än andra upphandlingsformer.

Som anlitat CM-företag ansvararar våra projektledare för att bygget håller tidplanen och följer budget. Vi säkerställer också att krav, regler och lagar följs. Övriga arbetsuppgifter som hamnar på våra projektledare kan variera beroende på hur mycket byggherren väljer att lämna över. Beroende på storlek och komplexitet på projektet kan byggherren välja att anlita allt från en enda konsult till en hel organisation som styr och planerar hela byggprojektet. Under hela projektet företräder vi byggherrens intressen, och byggherren kan känna sig trygg oss som partner.

Fördelar för dig som byggherre:

  • En trygg och kompetent högra hand genom hela projektet
  • Flexibilitet och möjlighet till anpassningar längs med vägen
  • Lägre kostnader
  • Kortare genomförandetid
  • Högre kvalitet och full insyn

Låter det intressant? Hör av dig till Fredrich för att veta mer, så ser vi över hur vi kan hjälpa till med just ert projekt!

Inred med stil!

ARQLY INREDNING PRESENTERAR: Stilarter Att inreda efter sin personlighet är ett kreativt och givande sätt att skapa ett utrymme som verkligen känns som ditt eget.

Läs mer

Construction Management

Byggprojekt är komplexa och kräver mycket och varierad kompetens. För att göra det enklare, men ändå behålla kontrollen över projektet, kan byggherren använda sig av

Läs mer