Tillgänglighet

För oss på Arqly är det självklart att alla byggnader ska vara till för alla, oavsett funktionsvariation, rörelseförmåga och orienteringsförmåga. Vi jobbar därför mycket med tillgänglighetsfrågor, både i våra egna och i externa projekt. Både från uppstart och genom hela projektets livscykel. På Arqly finns flera certifierade tillgänglighetssakkunniga (TIL). De kan hjälpa dig skapa en byggnad eller miljö som är välkomnande och funktionell för alla. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med alla nivåer av tillgänglighet som kan krävas utifrån den projekttyp kunden sitter med.  

Vi arbetar bland annat med:  

  • Tillgänglighetsgranskning. Vi genomför regelbunden tillgänglighetsgranskning av alla våra projekt för att identifiera eventuella tillgänglighetsproblem och hitta lösningar. Även om ett specifikt projekt inte kräver ett tillgänglighetsintyg säkerställer vi att berörda delar lever upp till de krav som ställs på vår byggda miljö.  
  • Standarder och riktlinjer. Arqly följer branschstandarder och riktlinjer som fokuserar på tillgänglighet, såsom Svenska Institutet för Standarder (SiS), Boverkets byggregler och Byggikapp.  
  • Utbildning och medvetenhet. Hos oss finns flera certifierade tillgänglighetssakkunniga som bidrar med sin kunskap om tillgänglighet och dess betydelse för att säkerställa att alla är medvetna om dessa frågor och aspekter. Detta görs för att säkerställa en kontinuerlig förbättring för alla oavsett funktionsvariation, rörelseförmåga och orienteringsförmåga. 
  • Hållbar utveckling. Tillgänglighet är en viktig faktor i hållbar utveckling, eftersom det gör det möjligt för fler människor att använda byggnader och miljöer på ett säkert och bekvämt sätt. Gör vi rätt från början gällande tillgängliga lokaler och miljöer, behöver vi inte anpassa dessa senare. Då slipper vi också förbruka onödiga mängder byggmaterial.  
  • Inkludering. Tillgänglighet hjälper till att säkerställa att alla människor, oavsett deras fysiska förmågor eller begränsningar, har möjlighet att delta och använda byggnader och miljöer på ett likvärdigt sätt. Detta skapar trygghet och bidrar till den sociala hållbarheten i samhället. 
  • Kostnadsbesparing. Att inkludera tillgänglighetsfrågorna tidigt i projektet kan faktiskt spara pengar på lång sikt. Det gör det möjligt att undvika dyra rättelser eller förbättringar senare i projektet. 
  • Ökat användarvärde. Tillgängliga byggnader och miljöer är mer användbara för en bredare mängd människor. Det leder till ökat användarvärde och nöjdare användare, besökare och kunder.

Sammantaget är tillgänglighet i projekt viktigt av flera skäl eftersom det bidrar till en hållbar utveckling, inkludering, besparar kostnader och ökar användarvärdet. Detta kan vi på Arqly bidra med eftersom vi tar tillgänglighet på allvar och arbetar noga med att integrera det i alla våra projekt. 

Kontakta oss!

Kamil Polivka Porträtt

Stockholm

Kamil Polivka
Patricia Abineno Porträtt

Östergötland

Patricia Abineno
Roberg Emmoth Porträtt

Dalarna

Robert Emmoth

Relaterade tjänster

Arkitektur
Arkitektur 

Tillsammans med våra uppdragsgivare utformar Arqly byggnader där människor kan...

Byggarbetsplats
Konstruktion
Byggnadskonstruktion 

Hos oss på Arqly Byggnadskonstruktion möter du våra konstruktörer som...

Bokhylla med böcker
Energi & Teknik
Fuktsakkunnig 

För oss på Arqly är det självklart att bygga långsiktigt...

Närbild fasad - Cederträspån
Energi & Teknik
Klimatdeklarationer 

Klimatdeklarationer är hjälpmedel som synliggör byggnaders klimatpåverkan. Vid ansökan om...