Bygga bostäder

Vi på Arqly har stor erfarenhet av att arbeta med bostadsprojekt. Under de senaste åren har vi blivit extra duktiga på att få byggstart på flertalet bostadsprojekt som tidigare ansetts för dyra. Det genom att göra justeringar i utformningen av projektet för att skapa en bättre projektekonomi.

Exempel på olika saker vi gör gör att få bättre projektekonomi är att:

– Optimerat stommen för huset

– Skapat mer BOA jämfört med BTA

– Anpassar projektet efter entreprenörens byggmetoder

– Optimerat förrådsutrymmen/teknikutrymmen

– Skapat fler lägenheter

Tillsammans med våra uppdragsgivare ser vi över varje detalj för att hitta de extra kvadratmeterna och för att kunna bygga effektivare. Vi har behållit kvalitéerna i projektet men nyttjat ytan på ett bättre sätt. Vi har goda kunskaper inom utformning av bostäder enligt BBR och för att skapa hållbara bostäder som fungerar över tid.

Exempel på några projekt vi arbetar med som fått byggstart under det senaste året är: Folkungavallen (Linköping), Dynamiken J01 (Linköping), Kv Vattumannen (Borlänge), Dynamiken F01-F02 (Linköping)

Hör av dig om du vill att vi ser över ditt projekt!

Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer