Boende enligt LSS

När vi på Arqly projekterar ett LSS-boende strävar vi efter att skapa en hemtrevlig och trygg miljö som främjar självständighet, delaktighet och social gemenskap. Vi tar hänsyn till de boendes individuella behov, önskemål och intressen. Boende enligt LSS omfattas av LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

.

Några aspekter som påverka utformningen är:

– Tekniska hjälpmedel och anpassningar
– Gemensamma utrymmen och aktivitetsmöjligheter
– Personlig prägel och utsmyckning
– Bostadens storlek, planlösning och utformning
– Möblering, belysning, färger och material
– Tillgänglighet, säkerhet och ergonomi

,

Utformning av LSS-boende

Det finns ingen generell mall för hur man utformar ett LSS boende, det beror på de boendes specifika förutsättningar och preferenser. Vi undviker starkt ljus, ljud, mönster och skarpa färger som kan upplevas som stressande eller störande. Dämpad belysning, ljudisolering, lugna färger och enhetliga mönster fungerar oftast bäst. Likaså jordnära färger och naturliga material.

Tillgänglighet, säkerhet och ergonomi är viktiga aspekter att tänka på. Likaså att se till att det finns tillräckligt med utrymme i korridorer, rum och badrum för att underlätta rörligheten och förebygga fallolyckor.

Vi planerar boendet för gemensamma utrymmen och aktiviteter. Det är viktigt att de boende har möjlighet att umgås med varandra och med personalen men också att ha egna utrymmen för avkoppling och enskildhet. Därför skapas både gemensamma och privata zoner i bostaden, till exempel ett vardagsrum och kök för social samvaro, och ett sovrum och badrum för personlig hygien och vila.

Vi på Arqly har stor erfarenhet av att arbeta med LSS-boende. Vi kan hjälpa till inom arkitektur, inredning,´och projekteringsledning. Hör av dig om du vill veta mer!

Inred med stil!

ARQLY INREDNING PRESENTERAR: Stilarter Att inreda efter sin personlighet är ett kreativt och givande sätt att skapa ett utrymme som verkligen känns som ditt eget.

Läs mer

Construction Management

Byggprojekt är komplexa och kräver mycket och varierad kompetens. För att göra det enklare, men ändå behålla kontrollen över projektet, kan byggherren använda sig av

Läs mer