Visselblåsarpolicy

Varför visselblåsa?

På Arqly strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. För oss är det av yttersta vikt att ha en enkel och trygg process för att rapportera eventuella missförhållanden.

Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: https://edgruppen.visslan-report.se/.

Vem kan visselblåsa?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Arqly. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad jag kan rapportera om?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden eller personuppgifter läs gärna nedanstående dokument: