Station 1901

  • arkitektur
  • Nybyggnad av ett helt kvarter med flerbostadshus och stadshus i det nya bostadsområdet Roslags-Näsby.

    Läs mer

    Täby Simhall

  • Arkitektur
  • Det är en kilformad fastighet i en knutpunkt för flera viktiga kommunikationer som passerar genom Täby vilket innebär att byggnaden blir ett slags landmärke.

    Läs mer