Dalarnas Försäkringsbolag Mora

  • Arkitektur
  • Inredning
  • Uppdraget bestod i att förvandla en tidigare affärslokal till ett modernt kontor, samt återuppväcka en äldre industribyggnad och omgestalta denna till kontor.

    Läs mer