Dalarnas Försäkringsbolag Mora
Tjänst:
Projektområde:
Ort:
Kund:

Uppdraget bestod i att förvandla en tidigare affärslokal med begränsade dagsljusinsläpp till ett modernt kontor, samt återuppväcka en äldre industribyggnad och omgestalta denna till kontor.

Dalarnas Försäkringsbolag Mora

Uppdraget var i första hand att skapa ett modernt, flexibelt kontor för Dalarnas bank och försäkring samt fastighetsmäklarna.

Den arkitektoniska utmaningen var att reparera och renodla en fastighet som under årens lopp blivit om- och tillbyggd i olika etapper. Vi ville skapa ljusa lokaler trots begränsad fönsteryta vilket ledde till ett flertal nya fönster som anpassades i position till de befintliga.

Dalarnas kontor har två huvuddelar. Försäkringsbolaget och fastighetsmäklarna. Dessa skiljs åt med glaspartier och har varsin extern entré och vissa interna gemensamma delar. Byggnadens tredje del består av den äldre mekaniska verkstaden. Där vi utformat ett flertal kontorsmiljöer för de externa hyresgästerna.

I uppdraget ingick även att leverera ett komplett inredningsförslag med möbler, ytskikt och platsbyggda inredningsdetaljer med en koppling till traditionella dala-motiv.

Vi har även gestaltat den omkringliggande utemiljön i nära samarbete och dialog med både beställare, entreprenör, Mora kommun samt Trafikverkets projektavdelning.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till info@arqly.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person