Vi hjälper er att möta de nya kraven på avfallssortering

Visste du att värmeljus inte ska sorteras tillsammans med konservburkar?

I januari 2024 trädde en ny avfallslag i kraft, med nya regler för sortering och insamling av förpackningar. Alla hushåll ska ges möjlighet till fastighetsnära insamling för sina hushållssopor, alla åtta fraktioner. Senast 2027 ska alla hushåll i Sverige ha fastighetsnära insamling, men redan nu är det obligatoriskt för både verksamheter och hushåll att sortera ut matavfall.

Hur ser det ut i er bostadsrättsförening? 

Det är fastighetsägare och bostadsrättsföreningars ansvar att ordna en välfungerande och tydlig avfallsinsamling. Vi på Arqly kan hjälpa er att utreda hur anpassningen för att möta lagen görs bäst i just er förening. Vilken lösning som är lämpligast och mest kostnadseffektiv. Avfallssortering kan vara både platskrävande och logistiskt svårt att få till, och vi hjälper gärna till att utforma och placera ytorna på ett smart sätt i just er fastighet.

Vi kan hjälpa till med eventuellt marklov, bygglov, projektering, förfrågningar, entreprenadupphandlingar, byggledning mm. 

Kontakta gärna Johanna så berättar hon mer! 

PS: Hur var det nu med värmeljusen? Jo, de skall särskiljas från vekeshållaren och lämnas vid din lokala bemannade återvinningscentral då de inte klassas som förpackning.

Koncernen växer!

ED Gruppen förvärvar Norrköpingsföretagen SEFAB samt ER Maskinuthyrning. – Att ED-koncernen som Arqly är en del av växer inom entreprenad ser vi mycket positivt på.

Läs mer

Projekt åt Katolska Kyrkan

På Bygg-och Projektledning har vi återkommande uppdrag åt Katolska Kyrkan. Sverige har idag 44 församlingar spridda över landet. Arqly med Fredrik Ideborg i spetsen är

Läs mer