Patricia har blivit certifierad inom tillgänglighet!

Vår kollega Patricia har nyligen skrivit prov och fått sin certifiering som sakkunnig inom Tillgänglighet (TIL 2)! Stort grattis!

Som sakkunnig inom tillgänglighet kan Patricia säkerställa att bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga följs och uppfylls.

För att bli certifierad har Boverket olika krav som måste uppfyllas. Bland annat är det krav på utbildning, praktisk erfarenhet och lämplighet. Det finns också krav på kompetens och kunskap om författningar. För att kontrollera detta krävs godkänt på ett teoretiskt prov.

Har du frågor om tillgänglighet? Här kan du läsa mer!

Koncernen växer!

ED Gruppen förvärvar Norrköpingsföretagen SEFAB samt ER Maskinuthyrning. – Att ED-koncernen som Arqly är en del av växer inom entreprenad ser vi mycket positivt på.

Läs mer

Projekt åt Katolska Kyrkan

På Bygg-och Projektledning har vi återkommande uppdrag åt Katolska Kyrkan. Sverige har idag 44 församlingar spridda över landet. Arqly med Fredrik Ideborg i spetsen är

Läs mer