Nytt projekt – Inre hamnen H2

Arqly har fått förtroendet att ta fram bygghandlingar för Inre hamnen H2 Bryggeriet åt EB Bygg. Arqly hjälper till med projektering inom arkitektur och konstruktion.

Inre hamnen är ett stadsutvecklingsprojekt i Norrköping. Området är beläget direkt vid Motala ström nära city, resecentrum, promenaderna och den framtida stadsparken Johannisborg. Inre hamnen byggs ut etappvis och kommer att rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt.

Arqly hjälper till med projektering inom arkitektur och konstruktion. Det är två huskroppar med prefabstomme och terrassering i flera nivåer samt mycket grönska.

Inre Hamnen H2 är utformat av ÅWL arkitekter och färdigprojekteras av Arqly Sverige AB.

Bygga bostäder

Vi på Arqly har stor erfarenhet av att arbeta med bostadsprojekt. Under de senaste åren har vi blivit extra duktiga på att få byggstart på

Läs mer