Marie-Louise Mattsson Porträtt

Möt vår kollega – Marie Louise,
Inredningsarkitekt

Marie Louise arbetar som Inredningsarkitekt, hon har stor erfarenhet av miljöer med specifika krav som förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, hon har även arbetat mycket med omvårdnadsprojekt i både större och mindre skala, gruppboenden och särskilda boenden/SÄBO. 

Marie Louise har lång erfarenhet av kontorsmiljöer både gällande aktivitetsbaserad och traditionell utformning för privata näringslivet, kommunen och statliga verk. Hotell, restaurangmiljöer och alla typer av offentliga lokaler finns även med på meritlistan. 

Utmärkande för Marie Louise arbete är stort personligt engagemang, förmåga att arbeta lyhört och att utifrån kundens unika behov använda sin kreativitet och problemlösningsförmåga.

Behöver du hjälp med val av inredning och vill att någon tar ansvar för det från skiss till färdig besiktning, hör av dig till Marie Louise!

Tellus växer fram!

På första parkett till Maren i centrala Södertälje tornar kv Tellus 5 upp sig. En byggnad som kommer att imponera med sina 16 våningar. Byggnaden

Läs mer