Medarbetarintervju – Magnus Holmgren

Vi passade på att ställa lite frågor till Magnus Holmgren som arbetar som Arkitekt hos oss på Arqly.

 

Varför valde du att bli arkitekt?

Jag har alltid tyckt om att teckna och rita, men jag hade ingen klar bild av vad jag ville jobba med förrän i gymnasiet. Det var högskolans dag och i A-huset på Chalmers hade andraårsstudenterna utställning för sina slutprojekt. Då kände jag att arkitekt verkar jävligt kul.

Det jag gillar är kombinationen skissande och problemlösning, och att man får jobba både i den stora och lilla skalan. Jag kom in på arkitektlinjen 2001, efter omvägar på Fysisk planering i två år, och har inte ångrat det sedan dess.

 

Vilket är det roligaste projektet du har arbetat med?

Några av de roligaste projekten jag jobbat med är storskaliga stadsomvandling- och bostadsprojekt, exempelvis Munkarna. Det är två kvarter vi ritat åt Riksbyggen i Inre Hamnen i Norrköping. Det som gjorde projektet så roligt att jobba med är bland annat en väldigt bra dialog med beställaren. Jag fick stort förtroende och fick möjlighet att utforma byggnaderna från början till slut. Dessutom var det flera discipliner från Arqly med i projektet, till exempel landskapsarkitekt, vilket gjorde det enkelt att samarbeta och skapa en fin dynamik mellan byggnad och utemiljö.

De storskaliga projekt jag arbetat med är ofta komplexa, och det är en rolig utmaning att få de stora kvarteren att kännas varierade och levande.

 

Arbetar du med AI och hur tror du att det kommer utveckla branschen framåt?

Det finns många program som med hjälp av AI kan generera bilder och visualiseringar, vilket skulle kunna vara ett bra verktyg i tidiga skeden. Man skulle på ett enkelt sätt kunna översätta en enkel skissmodell till en alternativ verklighet, och ta fram många idéer relativt snabbt. Jag har inte börjat arbeta med AI, men är övertygad om att det kommer att komma. Man får bara fundera på hur man bäst använder det, och var den största vinningen görs. På sikt så kan man komma att vända sig till AI för de mer monotona sysslorna för att frigöra tid till den kreativa delen av arbetet.

 

Har du märkt någon förändring i utformningen av projekt med tanke på dagens läge?

Det är möjligt att projekt som vi ritat på tidigare, i goda tider, kan komma att behöva justeras för att anpassa sig efter dagens marknad. Det kan vara så att man kommer se över fördelningen av lägenheter, och göra sitt bästa för att effektivisera och rationalisera. I några av de projekt vi arbetar med nu har vi bland annat använt oss av ett modulsystem i betong som är enkelt att producera i fabrik, men som kan kombineras med exempelvis återbrukat material.

Det är också en fördel att vi har konstruktörer in house, eftersom det blir lättare att arbeta och samverka tillsammans inom kontoret mot effektivare och mer miljövänliga byggnader.

 

Vill ni ha hjälp med arkitektur av oss på Arqly? Hör av dig!

Tellus växer fram!

På första parkett till Maren i centrala Södertälje tornar kv Tellus 5 upp sig. En byggnad som kommer att imponera med sina 16 våningar. Byggnaden

Läs mer