Hur skapar man en bra ljudmiljö?

ARQLY INREDNING  PRESENTERAR: Ljudmiljö

En bra ljudmiljö är viktig för att vi ska kunna arbeta effektivt och trivas på jobbet. Men vad är egentligen en bra ljudmiljö? Och hur kan vi skapa den på vårt kontor?
En bra ljudmiljö är en miljö där vi kan höra det vi vill höra, och inte störas av det vi inte vill höra. Det handlar om att hitta en balans mellan tystnad och ljud, mellan koncentration och kommunikation, mellan avskildhet och gemenskap.

En dålig ljudmiljö kan leda till stress, trötthet, irritation, koncentrationssvårigheter och sämre prestation. Det kan också påverka vår hälsa negativt, till exempel öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar eller skada vår hörsel.

För att förbättra ljudmiljön på kontoret finns det flera saker vi kan göra, både som individer och som grupp.

 

Här är några tips:
  • Använd dämpande material som mattor, gardiner, akustiktak och stoppade möbler. De hjälper till att absorbera ljudvågor och minska eko i rummet.
  • Placera störande ljudkällor som skrivare, kopiatorer och ventilation så långt bort som möjligt från de platser där vi behöver vara tysta eller koncentrerade.
  • Skapa olika zoner för olika aktiviteter och yrkesgrupper. Till exempel kan vi ha ett tyst rum för enskilt arbete, ett mötesrum för samtal och diskussioner, och ett socialt rum för pauser och mingel.
  • Respektera varandras behov av ljud eller tystnad. Till exempel kan vi använda hörlurar när vi lyssnar på musik eller poddar. Vi kan prata i telefon i ett avskilt utrymme, och hålla en låg röstnivå när vi pratar med varandra.
  • Kommunicera med varandra om ljudmiljön. Till exempel kan vi diskutera och upprätta gemensamma regler för hur vi hanterar ljud på kontoret. Ge varandra feedback om vad som fungerar bra eller dåligt.

 

Genom att följa dessa tips kan vi skapa en behaglig ljudmiljö på jobbet som gynnar både vår arbetsglädje och vår produktivitet. Låt oss hjälpa er med det!

Hör av er till Marie-Louise Mattson eller Emma Larsson om ni vill veta mer!

 

Nyligen hade vi besök av Torbjörn Alunblad på Zero som presenterade den här ljudabsorberande armaturen, exempel på ett litet steg av många mot en harmonisk ljudmiljö.

Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer