Frida Hansdotter Arena

Frida Hansdotter Arena ligger i Norbergs kommun och är en idrottshall för bland annat handboll, basket, badminton och innebandy. Arenan är byggd med en limträstomme. Arenan rymmer förutom idrottshall även café och ungdomsgård. Belysning är anpassad för att kunna ha tävlingar på nationell nivå.

Vi har arbetat på uppdrag åt Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund. Uppdraget bestod av projektledning, ta fram A-handlingar, kontrollansvarig PBL samt entreprenadbesiktning.