Återbruk inom inredning

ARQLY INREDNING PRESENTERAR: Återbruk


De råvaror som vi förbrukar idag inte är oändliga, med Sveriges ekologiska avtryck skulle vi behöva fyra jordklot att nyttja. Vi behöver spara resurser!

Återbrukad inredning är ett sätt att använda möbler och material som redan finns. Det har flera fördelar, både för miljö och ekonomi. Här behövs inredningsarkitektens spetskompetens mer än någonsin. I omställningen till ett hållbart samhälle måste befintligt samsas med nytt i rum som håller estetiskt och funktionsmässig över lång tid.

 

Några fördelar med återbrukad inredning:
  • Återbrukad inredning minskar avfallet och sparar naturresurserna. Genom att återanvända, reparera, renovera eller bygga om möbler och inredning kan man förlänga deras livslängd och undvika att de hamnar på soptippen.
    Det minskar också behovet av att producera nya möbler, vilket sparar på råvaror, energi och vatten. Enligt en förstudie av Sveriges kommuner kan man spara upp till 90% av koldioxidutsläppen genom att välja återbrukad inredning istället för ny.
  • Återbrukad inredning kan sänka kostnaderna och öka effektiviteten. Genom att använda det som redan finns kan man spara pengar på inköp, frakt och administration. Man kan också anpassa inredningen till sina behov och önskemål, vilket kan öka trivseln och produktiviteten på arbetsplatsen. Dessutom kan man skapa unika och personliga miljöer som uttrycker ens identitet och värderingar. Enligt ramavtalet Cirkulära möbelflöden  har statliga myndigheter köpt återbrukad inredning för många miljoner kronor under det senaste året, vilket visar på ett stort intresse och potential för återbruk.
  • Återbrukad inredning kan bidra till social hållbarhet och integration. Genom att dela, byta eller skänka möbler och inredning kan man skapa sociala kontakter och nätverk. Man kan också stödja lokala företag och organisationer som arbetar med återbruk, redesign och cirkulära tjänster. Det kan skapa arbetstillfällen, utbildning och kompetensutveckling för människor som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det kan också främja kulturell mångfald och kreativitet genom att blanda olika stilar, material och historier.
  • Vi arbetar med digitala plattformar för återbruk av möbler och inredning till offentlig miljö. Vid genomförande av inredningsprojekt som strävar efter hög grad av hållbarhet och cirkularitet kan vi använda oss av QR-koder där man märker varje produkt med en unik kod som innehåller aktuell och relevant information exempelvis leverantör, antal, inköpspår och placering vilket ger full kontroll och möjlighet att kontinuerligt analysera, spåra och hantera produkterna.

 

Vi projekterar inredning och har hög kompetens, bland annat inom återbruk. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi till med din miljö! 

Tellus växer fram!

På första parkett till Maren i centrala Södertälje tornar kv Tellus 5 upp sig. En byggnad som kommer att imponera med sina 16 våningar. Byggnaden

Läs mer