VrinneviHus

  • Arkitektur
  • Inredning
  • VrinneviHus är ett modernt äldreboende som ligger i skogsridån söder om Vrinnevisjukhuset som första byggnadsprojekt i den nya stadsdelen södra Vrinnevi.

    Läs mer