Miljöpolicy

Vårt miljöarbete ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten och finnas med i dialogen med våra anställda, konsulter, kunder och samarbetspartners.

Vi ska begränsa vår miljöpåverkan genom att samarbeta med beställare och med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser välja material och produkter som är goda ur miljösynpunkt. Vi ska arbeta för att skydda miljön samt förebygga föroreningar som vi kan påverka.

Vår miljöpåverkan av transporter under uppdragen och pappersförbrukning ska minskas genom att vi hela tiden förbättrar vårt miljöarbete och alltid följer gällande lagkrav inom miljöområdet.

Tygprover

Kvalitetspolicy

 

Vi ska vara lyhörda och ha en fortlöpande dialog med kunden där vi vill uppfattas som en kompetent och effektiv samarbetspartner. Våra motiverade och kompetenta medarbetare förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att motsvara våra kunders förväntningar och eftersträva ständiga förbättringar.

Detta säkerställer att vi kan genomföra uppdragen med avtalad kvalitet och inom avtalad tids- och kostnadsram vilket skapar goda referenser för ytterligare affärer och ger upphov till goda kundrelationer.