Västra husby skola -Inredning

Västra husby skola ska byggas ut och den befintliga delen ska renoveras för att skapa plats för fler elever där Arqlys uppdrag är inredning av ny och ombyggnation.

Interiören har arbetats fram av Arqly för att skapa en skola för framtiden med goda förutsättningar för den dagliga pedagogiska verksamheten. Miljö och återbruk har varit i fokus och mycket av den befintliga inredningen är integrerad och återanvänd i både den nybyggda och den renoverade delen.

Husen präglas av en sammanhållen miljö där ytorna är anpassade till åldersspecifika behov och har en välkomnande atmosfär. Hjulförsedda rumsavdelare, ljudabsorbenter och ljuddämpade bordsytor bidrar till en mjuk och harmonisk miljö vilken
kombineras med rektangulära elevbord för att balansera ordning, reda och organisation.

Kulörer och material återkommer som en sammanhållen funktionell och rogivande bakgrund i de båda delarna.
Färgsättning underlättar även igenkänning och möjlighet att ”hitta hem”.  Stora fönster erbjuder god kontakt mellan ute och inne.

Inredningen är av hög kvalité och certifierad enligt Svanen, EU-blomman eller möbelfakta som värnar om miljö, kvalité och socialt ansvar.

Koncernen växer!

ED Gruppen förvärvar Norrköpingsföretagen SEFAB samt ER Maskinuthyrning. – Att ED-koncernen som Arqly är en del av växer inom entreprenad ser vi mycket positivt på.

Läs mer

Projekt åt Katolska Kyrkan

På Bygg-och Projektledning har vi återkommande uppdrag åt Katolska Kyrkan. Sverige har idag 44 församlingar spridda över landet. Arqly med Fredrik Ideborg i spetsen är

Läs mer