Välkommen på BRF-kväll hos oss på Arqly!

Datum: 30/11 2022

Tid: 17.30-19.30

Plats: Västgötegatan 7, Plan 4

Anmäl senast: 29/11 till linnea.holmberg@arqly.se

Välkommen på BRF-kväll på vårt kontor i Norrköping! Vi börjar kvällen med tilltugg och dryck för att därefter berätta om hur vi jobbar med:

  • Energieffektivisering i flerbostadshus
  • Vikten av att ha bra underlag inför en renovering
  • Hur jobbar Arqly för att hålla kundens budget och tidplan?

Vi kommer även få besök av BRF Ektorpshöjden som kommer berätta om hur vi tillsammans arbetar med att ta fram nya arkitekthandlingar inför deras kommande renovering.

På plats kommer du att träffa Jens Holmberg, Bygg- och Projektledare, Tove Söderström, Arkitekt SAR/MSA och Håkan Andersson, Byggnadsingenjör.

Kontakta oss om du inte kan medverka men vill ha hjälp i ett projekt!

Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer