Välkommen Elvira!

Vi vill välkomna Elvira Garlöv till oss på Arqly! Elvira studerar till byggprojektör inom BIM på EC utbildning i Solna och gör sin LIA-praktik hos oss. Vi passade på att ställa lite frågor till henne:

 

Vad fick dig att intressera dig för byggbranschen?

Jag tyckte yrket verkade perfekt för någon som är kreativ och gillar problemlösning som mig själv. Jag kände också att det är fantastiskt att bidra till samhället genom att hjälpa till att bygga upp Sverige. Dessutom vill jag bidra till utvecklingen att fler kvinnor finns i och söker sig till byggbranschen.

 

Vad är BIM?

Förkortningen ’’BIM’’ kan definieras på flera olika sätt. Den vanligaste förklaringen är Buildning information model men ibland nämns även förklaringar som buildning information management. BIM är en metod för strategier, processer, samarbete och teknologier. Det gäller för hela livscykeln för ett byggnadsverks. BIM handlar om hantering av digital information genom ett byggnadsverkslivscykel för design och konstruktion . BIM används inte bara för gestaltning och 3D-modeller.En mycket stor del av BIM är informationslagringen i objekten där olika detaljer om dennes egenskaper finns som bland annat material, bredd, höjd eller brandklasser. BIM kan även förenkla processer kopplade till ekonomisk planering och logistik.

 

Varför tycker du att fastighetsägare och entreprenörer borde börja arbeta med BIM?

Genom att arbeta med BIM effektiviserar man byggprocessen och underlättar att man upptäcker fel i god tid vilket gör att man minimerar onödiga kostnader som fastighetsägare och entreprenör.

 

Vad kommer du göra hos oss på Arqly?

Jag kommer att arbeta med projektering och rita samt modellera främst i Autodesk Revit. Jag kommer även med arbeta med BIM och strukturering samt utveckla och effektivisera arbetet med BIM hos Arqly. Detta är en viktig punkt som företag borde satsa på för att kunna möta framtidens krav.

 

Hur tror du byggbranschen kommer utvecklas i framtiden?

Trots att det är lite osäkra tider just nu finns höga krav på att fortsätta bygga nya bostäder i Sverige och byggbranschen kommer att anpassa sig som den alltid tidigare gjort. Man kan inte bara lägga sig platt utan måste försöka bryta ny mark.

 

Vi är glada att Elvira förstärker vårt team på Arqly!

Val av entreprenadform

Entreprenader Det finns två huvudtyper av entreprenadformer i Sverige – Totalentreprenad och Utförandeentreprenad. Dessa kan också kombineras och ha olika ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenad.

Läs mer