Byggarbetsplats

Vad gör en Konstruktör?

Vi passade på att ställa lite frågor till vår kollega som arbetar som konstruktör på vårt kontor i Norrköping om vad det innebär att vara konstruktör! 

 

Vad är dina roligaste arbetsuppgifter?

Det jag gillar mest med att jobba som byggnadskonstruktör är variationen.

Jag skulle nästan säga att det inte finns ett projekt som är lika ett annat och att man alltid ställs inför nya utmaningar i varje nytt projekt. Väl i ett projekt så kan arbetsuppgiften variera. Från att till exempel ta fram ett bärande system för en hel byggnad, ner till att räkna på en anslutning mellan en pelare och en balk.

 

Varför blev du byggnadskonstruktör?

För mig var yrket som byggnadskonstruktör en perfekt match. Jag har sen jag var liten varit fascinerad av byggarbetsplatser och branschen i stort. Det i kombination med att jag alltid undrar varför och hur saker och ting fungerar så blev konstruktör en perfekt kombination.

 

Hur ser processen ut för att ta fram en konstruktion?

Det börjar med att beställaren har ett behov. Därefter kopplas en arkitekt in som börjar skissa, ta fram former och volymer och senare planlösningar. Vi är gärna med i ett tidigt skede. Det för att kunna visa olika möjligheter för att utforma en bärande stomme efter projektets förutsättningar. Kommer vi in sent i processen har vi färre möjligheter. Det kan leda till att det blir en dyrare och mer komplicerad lösning.

 

För att ta fram en bärande stomme utför vi vertikala och horisontella lastnedräkningar. Vi börjar alltid uppifrån för att senare räkna ned mot grunden.  Beroende på vart i landet vi är påverkar snö, vind olika. Vilket typ av användningsområde projektet har påverkar vilka krav som ställs på konstruktionen. Därefter dimensionerar vi en stomme som vi modellerar upp i Cad eller Revit och redovisar som ritningar.

 

Vilka arbetsuppgifter har en konstruktör? 

Som konstruktör har man först och främst ansvar för byggnadens bärande stomme, både när det kommer till ombyggnation och nybyggnation. Vid en ombyggnation är det viktigt att kontrollera och undersöka skicket på den befintliga stommen. Att se vilka möjligheter och begränsningar som finns. Utifrån de önskemål som beställaren har tar konstruktören sedan fram vilka åtgärder som måste utföras på den befintliga stommen för att möjliggöra de ingrepp som önskas. Säg till exempel att man vill ta upp ett dörrhål i en bärande vägg. Då kontrollerar konstruktören hur man kan växla av öppningen och se till att vikten från väggar och bjälklag över dörren fördelas på varsin sida om öppningen.

 

Vid nybyggnation ska en hel stomme tas fram och här finns det oändligt med lösningar. Som konstruktör måste man då optimera stommen mot byggnadens användningsområde och beställkrav. När det finns många val så är det viktigt att även ha med sig helhetstänket när man projekterar. En lösning som, ur ett rent konstruktionsmässigt perspektiv, ser bäst ut så kanske inte är den lösningen bästa ur tidsåtgång och ekonomiskt perspektiv.

 

Utöver att säkerställa bärigheten för stommen så har man även som uppgift att komplettera stommen för att uppfylla de funktionskrav som ställs på byggnaden. Då pratar man om till exempel vilken och hur mycket isolering som ska användas, hur skyddar man stommen mot brand, hur säkerställer man en tät och motståndstålig konstruktion som gör byggnaden funktionsduglig under hela dess livslängd.

 

Slutprodukten blir ritningar som beskriver hur den bärande stommen ska utföras och vilka kompletteringar som krävs för att uppfylla de krav som ställs på byggnaden. Med hjälp av beräkningsprogram och modelleringsprogram, både i 2D och 3D, skapas exakta handlingar som säkerställer en säker konstruktion som är optimerad för dess ändamål.

 

Hur blir man konstruktör? 

Antingen så utbildar man sig till byggnadsingenjör eller civilingenjör med inriktning konstruktion på högskolan eller universitetet. Själv har jag gått tre år på högskolan i Halmstad som byggnadsingenjör med inriktning konstruktion och projektering.

 

Vilket är det svåraste projektet du arbetat med?


Jag kan nog inte peka ut ett specifikt projekt. Ibland kan man ha en tight tidsplan som kräver att man hittar en fungerande lösning snabbt.  Annars är det projektets ekonomi som begränsar möjliga lösningar. Ibland är det de rent konstruktionsmässiga utmaningarna.

Om vi kollar på det konstruktionsmässiga så är det ofta klurigt med ombyggnation av gamla befintliga byggnader. Det är inte ovanligt att det saknas ritningar på gamla hus. Som konstruktör måste man göra antaganden och ta fram lösningar utan att på något sätt äventyra den befintliga byggnadens bärighet. En ytterligare aspekt som begränsar valmöjligheterna är att stommen redan står på plats och ofta kan det bli väldigt trångt, då är det extra viktigt att man går igenom sina lösningar ur produktionssynpunkt och säkerställer att lösningen verkligen går att utföra på plats.

 

Här kan du se mer om vilka som arbetar på vårt affärsområde konstruktion. Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig om du har en idé, vision eller något projekt du vill bolla med oss.

Inred med stil!

ARQLY INREDNING PRESENTERAR: Stilarter Att inreda efter sin personlighet är ett kreativt och givande sätt att skapa ett utrymme som verkligen känns som ditt eget.

Läs mer

Construction Management

Byggprojekt är komplexa och kräver mycket och varierad kompetens. För att göra det enklare, men ändå behålla kontrollen över projektet, kan byggherren använda sig av

Läs mer