Fackverk

Vad är BIM?

Under det senaste året ha vi på Arqly arbetat med BIM-implementering i vårt arbete för att kunna erbjuda kunder en bättre produkt från dimensionering till förvaltning. Här svarar våran BIM-ansvarige på vad det innebär:

 

Hur arbetar ni på Arqly med BIM?
BIM för oss handlar om att ha en tydlig strategi för det digitala arbetet och att samla den information som beställaren behöver och kommer att använda både vid projektering, byggnation och förvaltning.

Vi har det senaste året gjort en stor investering och har tillsammans med NTI Cadcenter tagit fram metoder för och strukturerat vårt BIM-arbete genom att skapa rutiner utifrån vårt arbetssätt. Ett väldigt spännande och kompetensutvecklande projekt som engagerat hela personalstyrkan.

 

Vad finns det för fördelar med att en projektör arbetar med BIM?
Att jobba i 3D känns självklart idag, det gör nog de flesta projektörer i branschen. Den stora fördelen där är samordningen med andra konsulter och möjlighet till kollisionskontroller. Men även att kunna visa upp för en kund som inte är van att läsa ritningar hur huset faktiskt kommer att se ut när projektet är klart är en fördel.

 

Hur kan kunder få nytta av BIM-arbete?
Vi kan idag på ett bättre sätt erbjuda våra kunder en större helhetsbild genom att presentera informationen som finns i modellen på flera sätt. Till exempel kan vi på ett smidigt sätt få ut materiallistor såsom armeringsspecifikationer, pelartabeller, påltabeller, listor som vår beställare kan nyttja för materialbeställningar eller att kalkylera pris utifrån. 

 

Hur kan man använda informationen i förvaltning och i kommande projekt?
Modellfilen sparas såklart och eftersom all information finns där så kan man i förvaltningsskedet ha stor nytta av att veta till exempel vilka material som finns i huset, och det är lätt att jobba vidare med samma modell vid framtida ombyggnationer.

 

Kan Arqlys BIM-arbete vidareutvecklas?
Självklart. Vi ser detta som ett första steg mot ett papperslöst byggande. I slutänden hoppas vi hamna där genom att byggnadsentreprenören kan hämta allt de behöver från modellen. Men än så länge har vi inte gjort något sådant projekt, hoppas det kommer.

 

Koncernen växer!

ED Gruppen förvärvar Norrköpingsföretagen SEFAB samt ER Maskinuthyrning. – Att ED-koncernen som Arqly är en del av växer inom entreprenad ser vi mycket positivt på.

Läs mer

Projekt åt Katolska Kyrkan

På Bygg-och Projektledning har vi återkommande uppdrag åt Katolska Kyrkan. Sverige har idag 44 församlingar spridda över landet. Arqly med Fredrik Ideborg i spetsen är

Läs mer